WiFi 6: 802.11ax – Fördelar, nackdelar, hastighet, räckvidd

wifi 6

Wi-Fi 6 är den senaste standarden inom trådlös nätverksteknik och ger högre prestanda, snabbare dataöverföring och bättre stöd för flera enheter samtidigt.

Enligt Cisco Systems, Inc, kommer Wi-Fi 6, även känt som 802.11ax, att förändra hur vi ansluter till och använder information. Wi-Fi 6-standarden bygger på styrkorna i tidigare Wi-Fi-standarder och förbättrar samtidigt prestanda, flexibilitet och skalbarhet. Dessa förbättringar ger nya och befintliga nätverk ökad hastighet och kapacitet för nästa generations applikationer.

I vår blogg om de senaste trenderna inom trådlös teknik kommer vi att fördjupa oss i den fascinerande världen av sjätte generationens Wi-Fi, även känt som High-Efficiency Wireless (HEW) eller 802.11ax. Denna nya standard innebär en revolution för hur vi upplever internet, med snabbare dataöverföringar, stabila anslutningar och avsevärt förbättrad prestanda, även i miljöer med hög densitet. Gör dig redo för en djupgående resa genom de fördelar och möjligheter som Wi-Fi 6 medför!

Vad är WiFi 6?

WiFi 6, även känd som IEEE 802.11ax, är den senaste trådlösa standarden som är den direkta efterföljaren till WiFi 5 (ac). Den ger en betydande ökning av hastigheten och möjliggör överföringar på 6 Gbps jämfört med de 1,3 Gbps som erbjuds av WiFi 5. Denna standard möjliggör också ökad prestanda i nätverk som stöder ett stort antal enheter, såsom smartphones, TV-apparater och IoT-enheter (Internet of Things). Införandet av två band, 2,4 GHz och 5 GHz, ger bättre täckning och högre anslutningsstabilitet. WiFi 6 innebär också förbättringar när det gäller energieffektivitet och trådlös säkerhet.

Vad är 802.11ax?

802.11ax (Wi-Fi 6): Detta är den senaste trådlösa standarden och den direkta efterföljaren till WiFi ac (WiFi 5). Det är den sjätte generationen av WiFi-teknik, även kallad WiFi 6. Denna standard betonar effektivitet och prestanda snarare än att bara öka hastigheten. WiFi 6 utnyttjar det tillgängliga radioutrymmet bättre, vilket gör att tätbefolkade nätverk kan fungera mer effektivt. Den nya tekniken delar kanaler, vilket möjliggör verklig fleranvändarkommunikation i både nedströms- och uppströmsöverföringar. WiFi 6 har också en strömsparande mekanism för enheter, vilket förbättrar deras batteritid. Standarden är ett svar på det ökande antalet enheter som är anslutna till ett och samma nätverk, t.ex. smartphones, TV-apparater och IoT-enheter (Internet of Things). Syftet med införandet är att använda befintligt radioutrymme mer effektivt. Wi-Fi 6 kan uppnå teoretiska överföringar på upp till 6 Gbps, vilket är en betydande ökning jämfört med den tidigare ac-standarden. I praktiken varierar dessa hastigheter mellan 1 och 1,5 Gbps för en enskild enhet.

Vad betyder wifi 6?

WiFi 6, även känd som 802.11ax, är den senaste generationen av Wi-Fi-teknik som fokuserar på effektiv användning av det tillgängliga radiomediet. WiFi 6 erbjuder många förbättringar jämfört med tidigare generationer.

En av de viktigaste aspekterna med WiFi 6 är den effektiva hanteringen av klienttätheten, med den nya möjligheten att dela kanaler, vilket möjliggör verklig fleranvändarkommunikation i både ned- och uppladdningsriktningen. WiFi 6 använder dessutom en energisparmekanism för klienter som schemalägger enhetens aktivitetstider, vilket förbättrar batteriets prestanda.

Utvecklingen av Wi-Fi sträcker sig över flera generationer, från 802.11a och 802.11b till 802.11ac. Varje generation har inneburit högre hastigheter, men också förändrade marknadsbehov, bland annat på grund av utvecklingen av mobila enheter.

WiFi 6 utmärker sig som en teknik som prioriterar effektivitet och prestanda, vilket är viktigt i dagens tätbefolkade nätverk. Den nya standarden har också en fördel när det gäller strömhantering, vilket kan bidra till att förlänga batteritiden för enheter.

Det är värt att notera att den teoretiska hastigheten för WiFi 6 når 6 Gbps, men i verkligheten är hastigheter på 1 till 1,5 Gbps mer realistiska. Detta är dock fortfarande ett betydande framsteg jämfört med tidigare generationer.

Vad betyder “6” bredvid wifi?

“6” i Wi-Fi 6 syftar på den senaste standarden för trådlös kommunikation, IEEE 802.11ax, som är den direkta efterföljaren till Wi-Fi 5 eller Wi-Fi ac. Den representerar den sjätte generationen i den kronologiska ordningen av Wi-Fi-standarder, efter n, g, b och a. Den är därför också känd som Wi-Fi 6.

Wi-Fi 6-specifikationen tillåter användning av två frekvensband: 2,4 GHz och 5 GHz. 2,4 GHz-bandet ger bättre räckvidd, medan 5 GHz-bandet ger högre hastighet och stabilitet. Kombinationen av de två banden gör att användarna kan dra nytta av båda. Men vad skiljer Wi-Fi 6 från Wi-Fi 5?

Framför allt ger den mycket snabbare hastigheter, upp till fyra gånger snabbare än Wi-Fi ac. Wi-Fi ax kan uppnå överföringshastigheter på upp till 6 Gbps (4804 + 1148 Mbps), jämfört med 1,3 Gbps (867 + 433 Mbps). Detta är visserligen specifikationer, men de faktiska hastigheterna för en enskild enhet ligger normalt mellan 1 och 1,5 Gbps.

Wi-Fi Ax ger också förbättrad prestanda i nätverk med ett stort antal samtidigt anslutna enheter, t.ex. datorer, smartphones, TV-apparater och IoT-tillbehör (Internet of Things).

Vad är en wifi-router 6?

Wi-Fi Router 6, även känd som 802.11ax, är den senaste generationen av Wi-Fi-teknik. Den fokuserar på att förbättra effektiviteten och prestandan för trådlös kommunikation. Wi-Fi Routers 6 arbetar i frekvensband från 1 GHz till 6 GHz och tillgodoser behovet av bättre trafikhantering i miljöer med hög densitet. De introducerar funktioner som OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) och MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output) för att möjliggöra fler samtidiga anslutningar och minska fördröjningen. Wi-Fi 6-routrarna är bakåtkompatibla med äldre Wi-Fi-standarder, vilket säkerställer att äldre enheter fortfarande kan anslutas. Routrarna har också stöd för tekniker som BSS Coloring och Target Wake Time, vilket gör dem lämpliga för IoT-enheter (Internet of Things). Sammantaget ger Wi-Fi 6-routrarna snabbare och effektivare trådlös anslutning för en mängd olika användningsområden.

Vad gör Wi-Fi 6?

Wi-Fi 6, även känt som 802.11ax, är den senaste generationen av Wi-Fi-teknik. Till skillnad från sina föregångare fokuserar Wi-Fi 6 på att förbättra prestanda och effektivitet snarare än att bara öka datahastigheterna. Den fungerar i frekvensband från 1 GHz till 6 GHz, vilket ger hög prestanda. Wi-Fi 6 åtgärdar ineffektivitet som fanns i tidigare versioner av Wi-Fi, där små dataramar orsakade överdriven overhead i MAC-underlagslagret (Medium Access Control).

En av de viktigaste funktionerna i Wi-Fi 6 är användningen av OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), en fleranvändarversion av den befintliga OFDM-tekniken. OFDMA gör det möjligt för en Wi-Fi 6-åtkomstpunkt att överföra små ramar till flera användare samtidigt, vilket förbättrar prestandan för mindre datapaket.

En annan viktig funktion är MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output), som gör att accesspunkten kan överföra unika dataströmmar till flera klienter samtidigt, vilket förbättrar prestandan genom att använda mindre lufttid.

Wi-Fi 6 introducerar en ny generation namnkonvention för att göra det enklare för konsumenterna, där 802.11ax kallas Wi-Fi 6. Den fungerar i både 2,4 GHz- och 5 GHz-frekvensbanden, vilket ger flexibilitet och prestanda. Wi-Fi 6-enheter kommer att vara bakåtkompatibla med äldre Wi-Fi-standarder.

Accesspunkter med snabbare processorer och multi-gigabit uplink-portar kan behövas för att stödja Wi-Fi 6, men påståenden om behov av 10 Gb/s uplinkar anses orealistiska i de flesta verkliga scenarier. Tekniken innehåller även funktioner som Target Wake Time (TWT) för bättre strömhantering i IoT-enheter.

Sammanfattningsvis innebär Wi-Fi 6 (802.11ax) förbättrad prestanda, ökad bandbredd och förbättrad trådlös prestanda överlag, vilket gör det till ett betydande framsteg inom Wi-Fi-tekniken.

Varför är Wi-Fi 6 så snabbt?

Wi-Fi 6 är snabbare än sina föregångare eftersom det använder avancerad teknik som OFDMA och MU-MIMO, vilket gör det möjligt att stödja fler enheter samtidigt och dela kanaler mer effektivt, vilket minskar trängseln och ökar hastigheterna. Den arbetar också i högre frekvensband, vilket ger bredare kanaler för dataöverföring, vilket ytterligare ökar hastigheterna

Wi-Fi 6 (802.11ax):

Wi-Fi 6, även känt som 802.11ax, är nästa generations Wi-Fi-teknik med fokus på effektivitet och prestanda. Till skillnad från tidigare versioner fungerar Wi-Fi 6 i både 2,4 GHz- och 5 GHz-frekvensbanden, vilket ökar klientdensiteten genom fleranvändarkommunikation. Den introducerar tekniker som OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) och MU-MIMO (Multi-User Multiple Input, Multiple Output) för att möjliggöra samtidig kommunikation med flera klienter. Wi-Fi 6 syftar till att avsevärt förbättra spektrumeffektiviteten och minska lufttidsförbrukningen, vilket leder till bättre övergripande prestanda, särskilt i miljöer med hög densitet.

Wi-Fi 6 vs. Wi-Fi 5 (802.11ac):

Wi-Fi 6 skiljer sig från sin föregångare, Wi-Fi 5 (802.11ac), på flera viktiga sätt. För det första använder Wi-Fi 6 både 2,4 GHz- och 5 GHz-banden, vilket ger en effektivare användning av tillgängliga frekvenser. Det introducerar OFDMA, som delar upp kanaler i mindre frekvensenheter, vilket möjliggör parallella överföringar till flera användare samtidigt. Dessutom stöder Wi-Fi 6 MU-MIMO för både nedlänk och upplänk, vilket gör att flera användare kan ta emot unika dataströmmar samtidigt. Dessa förbättringar ökar prestandan, minskar fördröjningen och uppfyller de växande kraven i moderna trådlösa nätverk.

Wi-Fi 6 och IoT:

Wi-Fi 6 innehåller funktioner som Target Wake Time (TWT), som gynnar IoT-enheter genom att göra det möjligt för dem att effektivt spara på batteritiden. Med TWT kan enheterna schemalägga en väckningstid, vilket minskar strömförbrukningen och förlänger enhetens livslängd. Den här funktionen är särskilt användbar för IoT-enheter som kan behöva vila under långa perioder och vakna med jämna mellanrum för kommunikation.

Wi-Fi 6 vs. 5G:

5G är en lovande teknik, men den kompletterar Wi-Fi snarare än ersätter det. De två teknikerna har olika syften och kommer att samexistera för att stödja olika trådlösa användningsområden. 5G erbjuder snabba anslutningar med låg latens över licensierat spektrum, vilket gör den lämplig för specifika tillämpningar. Wi-Fi, å andra sidan, ger kostnadseffektiva, mångsidiga anslutningsmöjligheter för ett brett spektrum av enheter och applikationer. Det är viktigt att förstå att dessa tekniker tillgodoser olika behov och kommer att fungera tillsammans i det framväxande landskapet för trådlös kommunikation.

Vilka är de viktigaste funktionerna i WiFi 6?

Wi-Fi 6, eller 802.11ax, introducerar flera viktiga funktioner. Den fungerar i både 2,4 GHz- och 5 GHz-banden, vilket ger förbättrad täckning och genomströmning. Med OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) möjliggörs samtidig dataöverföring till flera enheter, vilket förbättrar prestandan i miljöer med hög densitet. Det finns även stöd för MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output), vilket innebär att flera användare kan ta emot data samtidigt. Wi-Fi 6 innehåller tekniker som BSS Coloring för att minska contention overhead och introducerar Target Wake Time (TWT) för bättre strömhantering i IoT-enheter. Dessa framsteg resulterar i snabbare och effektivare trådlösa anslutningar.

Fördelar och nackdelar med WiFi 6

Wi-Fi 6, även känt som 802.11ax, citerar nätverksföretaget Cisco Systems, Inc. “Wi-Fi 6 gör det möjligt för accesspunkter att stödja fler klienter i täta miljöer och ger en bättre upplevelse för användare av typiska trådlösa LAN. Det ger också mer förutsägbar prestanda för avancerade applikationer som 4K- eller 8K-video, samarbetsapplikationer med hög densitet och hög upplösning, helt trådlösa kontor och Internet of Things (IoT).”.Trots sina otvivelaktiga fördelar har det också vissa begränsningar.

Här är de viktigaste fördelarna och nackdelarna med 802.11ax-standarden:

Fördelar med WiFi 6:

 • Högre bandbredd: WiFi 6 har betydligt högre bandbredd än tidigare standarder, vilket innebär snabbare internetanslutningar.

 • Effektivitet över flera enheter: Denna standard är mer effektiv när det gäller att hantera flera enheter samtidigt, vilket är särskilt användbart i hushåll med många enheter anslutna till nätverket.

 • Minskad latens: WiFi 6 förbättrar latensen, vilket är avgörande för applikationer som kräver låg latens, t.ex. onlinespel och videokonferenser.

 • Förbättrade prestanda i överbelastade nätverk: Denna standard fungerar bättre i nätverk med ett stort antal enheter, vilket bidrar till att undvika överbelastning av nätverket.

 • Förbättrad säkerhet: WiFi 6 introducerar nya säkerhetsprotokoll som ger en högre nivå av dataskydd.

Begränsningar för WiFi 6:

 • Kräver kompatibla enheter: För att kunna använda WiFi 6 måste både routern och enheterna vara kompatibla, vilket kan medföra extra kostnader.

 • Kostnad för routrar: Routrar med stöd för WiFi 6 kan vara dyrare än äldre modeller.

 • Liten påverkan på äldre enheter: Om du har äldre enheter kanske det inte blir någon större prestandaförbättring när du byter till WiFi 6.

 • Räckvidd: Räckvidden för WiFi 6 kan vara något kortare än för äldre standarder, särskilt vid hinder.

 • Behöver uppdatera enheter: För att dra full nytta av fördelarna med WiFi 6 kan du behöva nya enheter som är kompatibla med standarden.

WiFi 6 har många fördelar, t.ex. högre bandbredd och bättre prestanda för en rad olika enheter, men kräver kompatibla enheter och kan vara något kostsamt.

Vilka är fördelarna med WiFi 6?

WiFi 6, även känt som 802.11ax, erbjuder flera fördelar jämfört med sina föregångare. För det första ger den snabbare dataöverföring, vilket möjliggör snabbare nedladdningar och smidigare streaming. För det andra har WiFi 6 stöd för fler samtidiga anslutningar, vilket gör den idealisk för miljöer med mycket folk, t.ex. flygplatser och arenor.
En annan fördel är bättre prestanda vid hantering av flera enheter, vilket leder till minskad latens och bättre prestanda, särskilt i områden med hög befolkningstäthet. WiFi 6 introducerar dessutom avancerad teknik som OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) och MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output), vilket ökar nätverkets totala genomströmning och tillförlitlighet.
Dessutom innehåller WiFi 6 funktioner som förlänger batteritiden i enheterna, vilket gör det energieffektivt för smartphones, surfplattor och IoT-enheter. Den innehåller också förbättrade säkerhetsprotokoll som ökar skyddet mot potentiella hot.
WiFi 6 erbjuder snabbare hastigheter, ökad bandbredd, minskad latens, förbättrad prestanda, förlängd batteritid och förbättrad säkerhet, vilket gör det till ett betydande framsteg inom trådlös teknik.

Översatt från www.DeepL.com/Translator (gratis version)

Vilka är nackdelarna med WiFi 6?

WiFi 6 erbjuder snabbare hastigheter, ökad bandbredd, minskad latens, förbättrad prestanda, längre batteritid och ökad säkerhet, vilket gör det till ett betydande framsteg inom trådlös teknik.

WiFi 6, även känt som 802.11ax, erbjuder flera fördelar jämfört med sina föregångare. För det första ger den snabbare dataöverföring, vilket möjliggör snabbare nedladdningar och smidigare streaming. För det andra stöder WiFi 6 fler samtidiga anslutningar, vilket gör den idealisk för miljöer med mycket folk, t.ex. flygplatser och arenor.

En annan fördel är förbättrad prestanda vid hantering av flera enheter, vilket leder till minskad fördröjning och bättre prestanda, särskilt i områden med hög befolkningstäthet. WiFi 6 introducerar dessutom avancerad teknik som OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) och MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output), vilket ökar nätverkets totala genomströmning och tillförlitlighet.

Dessutom innehåller WiFi 6 funktioner som förlänger enheternas batteritid, vilket gör det energieffektivt för smartphones, surfplattor och IoT-enheter. Det innehåller också förbättrade säkerhetsprotokoll som ökar skyddet mot potentiella hot.

Är Wi-Fi 6 bättre än Wi-Fi 5?

WiFi 6 är ett stort steg framåt jämfört med WiFi 5 och ger bättre prestanda, genomströmning, effektivitet och säkerhet, särskilt i miljöer med flera uppkopplade enheter.

WiFi 6 (802.11ax) är en förbättring jämfört med WiFi 5 (802.11ac) i flera viktiga avseenden.

Hastighet: WiFi 6 ger snabbare dataöverföring jämfört med WiFi 5, vilket gör den idealisk för bandbreddsintensiva aktiviteter som 4K-videostreaming och onlinespel.

Bandbredd: WiFi 6 kan hantera fler samtidiga enhetsanslutningar, vilket gör det bättre lämpat för trånga miljöer där flera enheter konkurrerar om nätverksåtkomst.

Prestanda: WiFi 6 introducerar tekniker som OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) och BSS (Basic Service Set) Coloring för att förbättra nätverkets prestanda och minska störningar.

Batteritid: WiFi 6 innehåller funktioner som Target Wake Time (TWT), som avsevärt kan förlänga batteritiden för anslutna enheter och göra dem mer energieffektiva.

Säkerhet: både WiFi 5 och WiFi 6 har stöd för WPA3-kryptering för ökad säkerhet, men WiFi 6 ger bättre skydd mot nya hot.

Hur snabbt är WiFi 6 jämfört med WiFi 5?

WiFi 6 ger snabbare hastigheter jämfört med WiFi 5, särskilt i miljöer med flera enheter och hög nätverkstrafik. De faktiska hastighetsförbättringarna kan dock variera beroende på faktorer som vilka specifika enheter som används och nätverksförhållandena.

Den förbättrade hastigheten beror på flera tekniska förbättringar.

Högre datahastigheter: WiFi 6 introducerar högre modulationsscheman, t.ex. 1024-QAM (Quadrature Amplitude Modulation), vilket gör att mer data kan överföras per signal. Detta resulterar i högre datahastigheter för WiFi 6-enheter.

Ökad kanalbredd: WiFi 6 har stöd för bredare kanaler, inklusive 160 MHz-kanaler (jämfört med max 80 MHz på WiFi 5). Den ökade kanalbredden ger större genomströmning och högre hastigheter.

Ortogonal frekvensdelning med multipel access (OFDMA): OFDMA på WiFi 6 möjliggör effektivare dataöverföring, särskilt för små paket. Detta gör att flera enheter kan dela samma kanal samtidigt, vilket minskar konflikter och förbättrar den totala hastigheten.

MIMO för flera användare (MU-MIMO): Både WiFi 5 och WiFi 6 stöder MU-MIMO, men WiFi 6 utvidgar tekniken till att även omfatta uplänken, så att flera enheter samtidigt kan överföra data till en router eller åtkomstpunkt.

Strålformning: WiFi 6 innehåller förbättrade tekniker för strålformning som gör det möjligt att rikta signalerna mer exakt till anslutna enheter, vilket ökar hastigheten och tillförlitligheten.

Vilket är mest energieffektivt? WiFi 6 eller WiFi 5?

WiFi 6 (802.11ax) är mer energieffektivt jämfört med WiFi 5 (802.11ac). Den ökade energieffektiviteten har uppnåtts genom olika förbättringar och tekniker:

Målsättning för uppvakningstid (TWT): WiFi 6 introducerar TWT, som gör det möjligt för enheter att schemalägga när de ska vakna och kommunicera med en router eller accesspunkt. Denna schemaläggning minskar den tid som enheterna aktivt söker efter en signal, vilket leder till energibesparingar och längre batteritid, särskilt för IoT-enheter (Internet of Things).

OFDMA (ortogonal frekvensdelning med multipel access): OFDMA i WiFi 6 möjliggör effektivare användning av den trådlösa kanalen. Det gör att flera enheter kan dela på samma kanal samtidigt, vilket minskar behovet av att enheter förblir aktiva medan de väntar på sin tur att sända. Detta minskar strömförbrukningen.

Förbättrade vilolägen: WiFi 6-enheter kan gå in och ut ur viloläge mer effektivt, vilket sparar energi när de inte kommunicerar aktivt.

BSS Coloring: BSS (Basic Service Set) Coloring i WiFi 6 bidrar till att minska störningar och rivalitet i nätverket. Genom att undvika onödiga återsändningar och kollisioner kan enheterna spara energi.

Effektiv dataöverföring: WiFi 6 använder avancerade modulationsscheman, t.ex. 1024-QAM, vilket möjliggör snabbare dataöverföring vid lägre signaleffektnivåer. Detta kan bidra till energibesparingar.

Förbättrar Wi-Fi 6 fördröjningen?

Ja, Wi-Fi 6 (802.11ax) förbättrar latensen jämfört med tidigare Wi-Fi-standarder och ger lägre latens och snabbare svarstider, särskilt i nätverksmiljöer med hög densitet.

Specifikationer för WiFi 6

Wi-Fi 6, även känt som 802.11ax, är en standard för trådlösa nätverk som innehåller flera förbättringar jämfört med föregångaren Wi-Fi 5 (802.11ac). Några av de viktigaste funktionerna i Wi-Fi 6 är högre datahastigheter, ökad kapacitet för enheter, bättre prestanda i trånga miljöer och förbättrade säkerhetsfunktioner. Dessa förbättringar uppnås med hjälp av tekniker som OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), TWT (Target Wake Time) och MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output). Dessa förbättringar gör att Wi-Fi 6 bättre kan uppfylla kraven i moderna trådlösa nätverk.

Vad är WiFi 6e?

Wi-Fi 6e är en vidareutveckling av standarden Wi-Fi 6 (802.11ax). För att citera en av de viktigaste organisationerna inom trådlösa nätverk, Wi-Fi Alliance

” Wi-Fi 6E utökar Wi-Fi CERTIFIED 6 till 6 GHz.

Wi-Fi 6E kan använda upp till 14 ytterligare 80 MHz-kanaler eller sju ytterligare 160 MHz-kanaler i 6 GHz-bandet för tillämpningar som högupplöst videostreaming och virtuell verklighet.”

Det nya frekvensbandet erbjuder fler tillgängliga kanaler, mindre störningar och högre datahastigheter jämfört med de befintliga 2,4 GHz- och 5 GHz-banden. Wi-Fi 6e är utformat för att ge bättre prestanda och mindre överbelastning i trådlösa nätverk, vilket gör det särskilt fördelaktigt för applikationer med hög bandbredd och låg latens, till exempel augmented reality (AR), virtual reality (VR), Internet of Things och ultrahögupplöst 8K-videostreaming.

Vad är räckvidden för Wi-Fi 6?

Wi-Fi 6 har liknande täckningsförmåga som Wi-Fi 5 (802.11ac) och beror på olika faktorer som miljö, störningar och de specifika enheter som används. I allmänhet kan Wi-Fi 6 täcka ett typiskt inomhusområde på cirka 45-90 meter under normala förhållanden. I områden med mycket folk eller störningar kan dock prestandan variera. Räckvidden kan också utökas med Wi-Fi range extenders eller mesh-nätverkslösningar.

 

Vad är Wi-Fi räckvidden för 6 i fot?

Räckvidden för Wi-Fi 6 i fot kan variera, men täcker normalt ca 150 fot inomhus och upp till 300 fot utomhus. Denna räckvidd gäller för Wi-Fi 6 som arbetar på 2,4 GHz. Faktorer som störningar, hinder och specifika enheter som används kan dock påverka den faktiska räckvidden.

Hur väl penetrerar Wi-Fi 6 väggar?

Wi-Fi 6-signaler kan i viss mån tränga igenom väggar och hinder, men effektiviteten beror på faktorer som väggmaterial och signalstyrka. Tjocka väggar eller material som betong kan försvaga signalen och minska dess förmåga att tränga igenom. Korrekt placering av routern och användning av räckviddsförlängare kan bidra till att förbättra signalgenomträngningen i områden med hinder.

Kräver Wi-Fi 6 WPA3?

Nej, Wi-Fi 6 kräver inte WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3). Även om WPA3 är ett säkrare krypteringsprotokoll för Wi-Fi-nätverk, är Wi-Fi 6 bakåtkompatibelt med tidigare säkerhetsprotokoll som WPA2. Det rekommenderas dock att använda WPA3 för att säkerställa högsta möjliga säkerhetsnivå.

Har WiFi 6 stöd för WPA3-kryptering?

Ja, Wi-Fi 6 stöder WPA3-kryptering, vilket förbättrar Wi-Fi-säkerheten genom att tillhandahålla starkare krypteringsmetoder jämfört med den äldre WPA2-standarden.

Hur snabbt är Wi-Fi 6 jämfört med AC?

Wi-Fi 6, även känt som 802.11ax, är snabbare än Wi-Fi AC (802.11ac). Det ger högre teoretiska maxhastigheter, ofta över 9 Gbps, jämfört med Wi-Fi ac:s teoretiska maxhastighet på ca 3,5 Gbps. De faktiska hastigheterna varierar dock beroende på faktorer som överbelastning i nätverket och enheternas kapacitet. Wi-Fi 6 ger dock betydligt högre hastigheter och prestanda jämfört med Wi-Fi ac.

Kan Wi-Fi 6 nå hastigheter på 1 Gbps?

Ja, Wi-Fi 6 kan nå hastigheter på upp till 1 Gbps (gigabit per sekund) under rätt förhållanden. De faktiska hastigheterna kan dock variera beroende på faktorer som avstånd från routern, överbelastning i nätverket, störningar samt enhetens och routerns kapacitet.

Vilka enheter är kompatibla med WiFi 6?

Wi-Fi 6-kompatibla enheter inkluderar nyare smartphones, surfplattor, bärbara datorer och vissa routrar och åtkomstpunkter. För att dra full nytta av Wi-Fi 6 måste både routern/åtkomstpunkten och enheten ha stöd för Wi-Fi 6. De flesta flaggskeppsmobiler och bärbara datorer som släppts efter 2019 har vanligtvis Wi-Fi 6-kompatibilitet, men det är nödvändigt att kontrollera specifikationerna för enskilda enheter för att bekräfta kompatibiliteten.

Vilka iPhones är kompatibla med Wi-Fi 6?

Alla Iphones från modell 11 och framåt stöder wifi 6.

Har iPhone 15 Wi-Fi 6?

Ja, iPhone 15 fungerar med wifi 6.

Har iPhone 14 Wi-Fi 6?

Ja, iPhone 14 fungerar med wifi 6.

Har iPhone 13 Wi-Fi 6?

Ja, iPhone 13 fungerar med wifi 6.

Vilka enheter har Wi-Fi 6?

Wi-Fi 6 stöds av ett stort antal enheter, inklusive många moderna smartphones, laptops, surfplattor och avancerade routrar. De flesta flaggskeppsmobiler och nyare bärbara datorer som släpps efter 2019 kommer sannolikt att vara kompatibla med Wi-Fi 6.

Kan telefoner anslutas till Wi-Fi 6?

Ja, många moderna smartphones har stöd för Wi-Fi 6 och kan ansluta till Wi-Fi 6-nätverk för snabbare och effektivare trådlös uppkoppling.

Installation och kompatibilitet

När det gäller att uppgradera ditt hemnätverk till Wi-Fi 6 är installation och kompatibilitet viktiga aspekter att ta hänsyn till. Wi-Fi 6, även känt som 802.11ax, erbjuder betydande förbättringar i hastighet, genomströmning och övergripande prestanda jämfört med sina föregångare. För att kunna dra full nytta av dessa fördelar är det dock viktigt att se till att dina enheter är kompatibla med Wi-Fi 6 och att konfigurera ditt nätverk korrekt.

Hur vet jag om jag har Wi-Fi 6?

För att avgöra om du har Wi-Fi 6, kontrollera din routermodell eller dina inställningar. Wi-Fi 6-routrar är vanligtvis märkta som “Wi-Fi 6”, “802.11ax” eller “AX”. Du kan också logga in på routerns inställningar via en webbläsare och leta efter Wi-Fi 6-relaterad terminologi i de trådlösa inställningarna. Kontrollera också specifikationerna för din enhet för att se om den stöder Wi-Fi 6 (802.11ax). Om både routern och enheten stöder Wi-Fi 6 kan du dra nytta av dess fördelar, t.ex. snabbare hastigheter och bättre prestanda.

Hur uppgraderar jag mitt Wi-Fi till version 6?

Uppgradering till Wi-Fi 6 kräver kompatibla enheter och en Wi-Fi 6-router för optimal trådlös prestanda och snabbare hastigheter.

Följ dessa steg för att uppgradera till Wi-Fi 6:

 • Kontrollera att din dator eller telefon är kompatibel med Wi-Fi 6. Kontrollera specifikationerna för din enhet för att verifiera att den stöder Wi-Fi 6 (802.11ax).

 • Köp en Wi-Fi-router 6. Undersök och välj rätt routermodell utifrån dina behov och din budget.

 • Installera routern enligt tillverkarens anvisningar. Konfigurationsförfarandena kan variera beroende på routermodell, se därför användarhandboken.

 • Ladda ner och installera alla nödvändiga drivrutiner för din enhet. I de flesta fall har moderna operativsystem som Windows 10 och 11 redan stöd för Wi-Fi 6, men se till att dina drivrutiner är uppdaterade.

 • Anslut din Wi-Fi 6-kompatibla enhet till det nya Wi-Fi 6-nätverket.

Har jag Wi-Fi 6 hemma?

Kontrollera routerns modell eller namn. Om det står ac i namnet är det wifi 5 och om det står ax är det wifi 6.

Hur kontrollerar du om du har Wi-Fi 6 hemma?

Följ dessa steg för att kontrollera om du har Wi-Fi 6 hemma:

 • Kontrollera din router: Kontrollera fabrikat och modell för din Wi-Fi-router, som vanligtvis finns på en etikett på själva enheten eller i routerns inställningar. Om den stöder 802.11ax är det en Wi-Fi-router 6.

 • Kontrollera enhetens kompatibilitet: Kontrollera specifikationerna för din dator eller telefon för att se om den stöder Wi-Fi 6 (802.11ax). Du kan göra detta genom att söka efter din enhetsmodell och “specifikationer” på nätet.

 • Jämför kompatibiliteten mellan router och enhet: Se till att både routern och enheten stöder Wi-Fi 6 så att du kan dra nytta av dess fördelar.

 • Om både routern och enheten är kompatibla med Wi-Fi 6 har du Wi-Fi 6 i hemmet, vilket ger snabbare trådlösa hastigheter och bättre prestanda.

Varför upptäcker inte min bärbara dator Wi-Fi 6?

Om din bärbara dator inte känner av Wi-Fi 6 kan det finnas flera orsaker. Kontrollera först att den bärbara datorns hårdvara är kompatibel med Wi-Fi 6. Om det är en äldre modell kanske den bara stöder tidigare Wi-Fi-standarder. För det andra, kontrollera att din Wi-Fi-router sänder i Wi-Fi 6-läge; om inte, kommer din bärbara dator inte att upptäcka den. Slutligen, uppdatera den bärbara datorns trådlösa kortdrivrutiner; föråldrade drivrutiner kanske inte stöder Wi-Fi 6, även om hårdvaran stöder det. Om din bärbara dator fortfarande inte upptäcker Wi-Fi 6 efter dessa kontroller, överväg att kontakta din bärbara datortillverkare eller en teknisk expert för ytterligare hjälp.

Behöver jag Wi-Fi 6?

Om du behöver Wi-Fi 6 beror på dina specifika krav. Om du har flera enheter med hög bandbredd och vill ha snabbare och effektivare Wi-Fi kan en uppgradering till Wi-Fi 6 ge betydande fördelar. Men om din nuvarande Wi-Fi-konfiguration uppfyller dina behov kanske det inte finns något omedelbart behov av att uppgradera. Utvärdera din användning och antalet anslutna enheter för att avgöra om Wi-Fi 6 är nödvändigt för dig.

Ska jag aktivera Wi-Fi 6 på min router?

Ja, om du har Wi-Fi 6-kompatibla enheter kan du aktivera Wi-Fi 6 på din router för att få snabbare hastigheter och bättre prestanda för dessa enheter. Se dock till att dina enheter stöder Wi-Fi 6 för att dra full nytta av den här uppdateringen.

Behöver jag en cat6-kabel för Wi-Fi 6?

Cat.6-kabel behövs för att ansluta fibermodemet till WiFi 6-routern om internethastigheten överstiger 1GBit.

Vilken är den bästa kabeln för Wi-Fi 6?

För Wi-Fi 6 är den bästa kabeln en Ethernet-kabel cat.6 eller högre. Vi kan bara använda denna kabel mellan modemet och WiFi-routern.

Jämförelse med andra tekniker

När man jämför Wi-Fi 6 med andra trådlösa tekniker är det viktigt att ta hänsyn till dess framsteg när det gäller hastighet, kapacitet och prestanda. Wi-Fi 6, även känt som 802.11ax, innebär ett stort steg framåt för trådlösa nätverk. Låt oss se hur den står sig i jämförelse med andra populära trådlösa tekniker som Wi-Fi 5 (802.11ac), 4G LTE och 5G när det gäller prestanda, användningsområden och nyckelfunktioner.

Är Wi-Fi 6 bättre än 5G?

Wi-Fi 6 och 5G har olika syften och är inte direkt jämförbara. Wi-Fi 6 förbättrar lokala trådlösa anslutningar och erbjuder snabbare hastigheter och bättre prestanda i hemmet eller på kontoret. 5G, å andra sidan, är en mobilnätsteknik som ger mobila enheter tillgång till internet med hög hastighet och täcker större områden, även utomhus. De kompletterar varandra, och vilken som är “bättre” beror på specifika behov och plats.

Är Wi-Fi 6 bättre än Ethernet?

Wi-Fi 6 har imponerande hastigheter och prestanda, vilket gör det jämförbart med många trådbundna Ethernet-anslutningar. Ethernet ger dock fortfarande en mer stabil och tillförlitlig anslutning. I situationer där stabilitet är avgörande, t.ex. vid spel eller överföring av stora filer, är Ethernet fortfarande det bästa valet. Wi-Fi 6 gör ett utmärkt jobb med att ge bekväm trådlös åtkomst mellan enheter, men Ethernet är fortfarande överlägset för konsekventa, snabba och fördröjningsfria anslutningar.

Är Cat6-kabel snabbare än Wi-Fi?

Ja, Cat6-kabeln är i allmänhet snabbare och mer tillförlitlig än Wi-Fi för dataöverföring i lokala nätverk. Ethernet-kablar, som Cat6, ger en direkt, trådbunden anslutning som kan leverera högre hastigheter och lägre latens jämfört med trådlösa Wi-Fi-anslutningar, vilket gör dem till det bästa valet för uppgifter som kräver konsekvent och snabb dataöverföring.

Är Wi-Fi 6 snabbare än kabel?

Wi-Fi 6 är i sig en trådlös teknik och ger inte i sig tillgång till internet. Den kan ge snabba trådlösa hastigheter i ett hemmanätverk, men den totala hastigheten på internetanslutningen beror fortfarande på internetleverantören (ISP) och typen av internetanslutning, t.ex. kabel eller fiber. Wi-Fi 6 kan alltså ge snabba lokala trådlösa hastigheter, men det avgör inte hastigheten på din internetanslutning, som bestäms av din internetleverantör och vilken typ av anslutning du har.

Är Wi-Fi 6 bättre än fiber?

Wi-Fi 6 och fiber har olika syften. Wi-Fi 6 förbättrar den trådlösa anslutningen i hemmet eller på arbetsplatsen genom att ge snabbare hastigheter och bättre täckning. Fiberoptik är en höghastighetsinternetanslutning som levererar data till en plats via optiska kablar. Medan Wi-Fi 6 förbättrar det lokala trådlösa nätverket, ger fiber en höghastighetsinternetanslutning.

Effektivitet och praktiska egenskaper

När det gäller att utvärdera teknik och utrustning finns det två viktiga aspekter som ofta har ett starkt inflytande på våra beslut: prestanda och användbarhet. Dessa faktorer avgör hur effektivt en produkt eller teknik kan uppfylla våra behov och förväntningar i både privata och professionella miljöer. Prestanda mäter enhetens eller teknikens kapacitet och hastighet, medan praktiska aspekter bedömer dess faktiska användbarhet och bekvämlighet. Att balansera dessa faktorer är avgörande för att kunna göra välgrundade val och säkerställa att den teknik vi använder är kompatibel med våra specifika krav och preferenser.

Kan Wi-Fi 6 anslutas till 5G?

Nej, Wi-Fi 6 (802.11ax) och 5G är separata tekniker. Wi-Fi 6 är en trådlös nätverksstandard som används för lokala Wi-Fi-anslutningar i hem och företag, medan 5G är en mobil nätverksteknik som används för mobil data- och internetåtkomst. Även om de har olika syften kan enheter ansluta till både Wi-Fi 6 och 5G för att få tillgång till internet.

Är Wi-Fi 6 tillräckligt för spel?

Ja, Wi-Fi 6 är väl lämpat för spel och erbjuder lägre latens, snabbare hastigheter och bättre nätverksprestanda, vilket kan förbättra spelupplevelsen jämfört med äldre Wi-Fi-standarder. Men för att få bästa möjliga spelprestanda är en trådbunden Ethernet-anslutning fortfarande att föredra när det är möjligt.

Är det värt att använda Wi-Fi 6 för spel?

Ja, Wi-Fi 6 är väl lämpat för spel och erbjuder lägre latens, snabbare hastigheter och bättre nätverksprestanda, vilket kan förbättra spelupplevelsen jämfört med äldre Wi-Fi-standarder. Men för att få bästa möjliga spelprestanda är en trådbunden Ethernet-anslutning fortfarande att föredra när det är möjligt.

Förbrukar Wi-Fi 6 mer batteri?

Wi-Fi 6 förbrukar i allmänhet mindre ström jämfört med sina föregångare, vilket kan leda till längre batteritid för enheter som stöder det. Denna effektivitet uppnås genom funktioner som Target Wake Time (TWT), som gör det möjligt för enheter att schemalägga när de ska vakna för att kommunicera med routern, vilket minskar den tid som Wi-Fi-radion behöver vara aktiv. Den faktiska effekten på batteritiden kan dock variera beroende på hur enheten används och nätverksförhållandena.

Förbrukar Wi-Fi 6 mer batteri?

Wi-Fi 6 sägs vara mer energieffektivt än sina föregångare, t.ex. Wi-Fi 5. Det använder tekniker som Target Wake Time (TWT) för att förbättra strömhanteringen. Det innebär att Wi-Fi 6 faktiskt kan hjälpa till att spara batteritid på kompatibla enheter, särskilt i scenarier med flera anslutna enheter. Effekten på batteritiden kan dock variera beroende på hur enheten används och nätverksförhållandena.

Utrustningens kompatibilitet och begränsningar

Enhetskompatibilitet och begränsningar spelar en avgörande roll för hur effektivt ett Wi-Fi-nätverk är. Enheternas förmåga att stödja de senaste Wi-Fi-standarderna, t.ex. Wi-Fi 6, kan ha stor inverkan på den övergripande trådlösa upplevelsen. Att förstå vilka enheter som är kompatibla och vara medveten om potentiella begränsningar är avgörande för att optimera nätverkets prestanda.

Kommer Wi-Fi 6 att fungera med äldre enheter?

Ja, Wi-Fi 6 är bakåtkompatibelt med äldre enheter som använder tidigare Wi-Fi-standarder som Wi-Fi 5 (802.11ac) och Wi-Fi 4 (802.11n). Även om äldre enheter inte kommer att kunna dra full nytta av Wi-Fi 6 kan de fortfarande ansluta till och använda Wi-Fi-nätverk som sänds ut av Wi-Fi 6-routrar. Kompatibilitet säkerställer en smidig övergång i miljöer med olika enheter.

Måste mina enheter vara kompatibla med Wi-Fi 6?

Nej, enheter behöver inte vara kompatibla med Wi-Fi 6 för att använda en Wi-Fi 6-router. Wi-Fi 6-routrar är bakåtkompatibla, vilket innebär att de fungerar med äldre enheter som använder tidigare Wi-Fi-standarder som Wi-Fi 5 (802.11ac). För maximal hastighet och förbättrad prestanda rekommenderas dock Wi-Fi 6-kompatibla enheter.

Vilka enheter stöder inte Wi-Fi 6?

Enheter som inte stöder Wi-Fi 6 är vanligtvis äldre enheter som tillverkades innan Wi-Fi 6-standarden (802.11ax) introducerades. Detta inkluderar många äldre smartphones, bärbara datorer och andra prylar som stöder Wi-Fi.

Beslutsfattande om WiFi 6

Att besluta sig för att uppgradera till Wi-Fi 6 innebär flera överväganden som kan ha stor inverkan på det trådlösa nätverkets prestanda och kapacitet. I den här guiden går vi igenom de viktigaste faktorerna som hjälper dig att fatta ett välgrundat beslut om huruvida Wi-Fi 6 är rätt val för ditt hem- eller företagsnätverk.

Är det värt att byta till en Wi-Fi 6-router?

Det lönar sig att uppgradera till en Wi-Fi 6-router om du har flera Wi-Fi 6-kompatibla enheter och vill dra nytta av snabbare hastigheter, bättre prestanda i överbelastade nätverk och förbättrad effektivitet. Men om du har ett begränsat antal äldre enheter eller inte behöver den extra hastigheten kan en Wi-Fi 5-router vara tillräcklig för dina behov. Innan du bestämmer dig för att uppgradera bör du bedöma din enhets kompatibilitet och specifika krav.

Ska jag uppgradera till Wi-Fi 6 eller 6E?

Valet mellan Wi-Fi 6 och Wi-Fi 6E beror på dina specifika behov. Wi-Fi 6E erbjuder ytterligare spektrum i 6 GHz-bandet, vilket kan ge snabbare och mindre överbelastade anslutningar. Routrar och enheter med Wi-Fi 6E tenderar dock att vara dyrare. Om du har flera enheter och behöver högsta prestanda bör du överväga Wi-Fi 6E. För de flesta hushåll bör Wi-Fi 6 (utan “E”) vara tillräckligt, eftersom det erbjuder betydande förbättringar jämfört med äldre Wi-Fi-standarder till ett mer överkomligt pris.

Har Verizon Wi-Fi 6?

Ja, Verizon erbjuder Wi-Fi 6-stöd via Fios-hemroutern, vilket ger kunderna fördelarna med denna avancerade trådlösa teknik.

Har AT&T Wi-Fi 6?

Ja, AT&T erbjuder Wi-Fi 6-stöd via sin Fios-hemrouter, vilket ger kunderna fördelarna med denna avancerade trådlösa teknik.

Behöver jag en ny Wi-Fi-adapter för Wi-Fi 6?

Ja, om din befintliga dator inte har en inbyggd Wi-Fi 6-adapter (802.11ax) måste du köpa och installera en ny Wi-Fi 6-adapter för att kunna dra nytta av hastigheten och funktionerna i Wi-Fi 6.

Vanliga frågor om WiFi 6

Är Wi-Fi 6 samma sak som 6g?

Nej, Wi-Fi 6 och 6G är inte samma sak. Wi-Fi 6 (802.11ax) är den senaste generationen av Wi-Fi-teknik för trådlösa nätverk, medan 6G avser den potentiella framtida generationen av mobilnät som kommer att följa efter 5G. De har olika syften, där Wi-Fi 6 fokuserar på att förbättra lokala trådlösa anslutningar och 6G syftar till att förbättra globala mobila datanätverk.

Kan Wi-Fi 6 nå hastigheter på 1 Gbps?

Ja, Wi-Fi 6 kan nå hastigheter på upp till 1 Gbps (gigabit per sekund) under optimala förhållanden, vilket gör det möjligt att leverera snabba internetanslutningar. De faktiska hastigheterna kan dock variera beroende på faktorer som överbelastning i nätverket, avstånd från routern och specifika enheter som används.

Vilket är det bästa internet för enhet 6?

Det bästa internetet för sex enheter är vanligtvis en snabb bredbandsanslutning med en tillräcklig dataplan. Leta efter en leverantör som erbjuder snabba ned- och uppladdningshastigheter för att säkerställa smidig användning av flera enheter samtidigt. Överväg också ett abonnemang med obegränsad datamängd för att undvika datatak om dina enheter förbrukar mycket data. Det specifika valet av internetleverantör och abonnemang kan variera beroende på var du befinner dig och vilka alternativ som finns tillgängliga.

Räcker 100 Mbit/s för 6 enheter?

En internetanslutning på 100 Mbps är vanligtvis tillräcklig för grundläggande internetaktiviteter på sex enheter samtidigt, t.ex. webbsurfning, e-post och streaming i standardupplösning. Men om du planerar att utföra mer krävande uppgifter som 4K-streaming, onlinespel eller nedladdning/uppladdning av stora filer kan du stöta på begränsningar för denna hastighet, särskilt om flera enheter utför dessa aktiviteter samtidigt. Överväg en plan med högre hastighet om din användning kräver uppgifter som kräver mer bandbredd.

Vad är en önskad uppvakningstid (TWT)?

Target Wake Time (TWT) är en Wi-Fi 6-funktion som hjälper till att förbättra kommunikationsprestandan mellan enheter och routrar. Den gör det möjligt för enheter att schemalägga när de ska vakna och kommunicera med routern, vilket minskar den tid de spenderar i ett aktivt tillstånd. Detta leder till energibesparingar för batteridrivna enheter som smartphones och IoT-enheter, samt en mer organiserad och effektiv hantering av nätverkstrafiken. TWT är särskilt användbart i trånga Wi-Fi-miljöer med flera enheter, eftersom det bidrar till att minska konkurrens och överbelastning.

Vad är den målsatta standby-tiden (TWT)?

Target Wake Time (TWT) är en Wi-Fi 6-funktion som hjälper till att förbättra kommunikationsprestandan mellan enheter och routrar. Den gör det möjligt för enheter att schemalägga när de ska vakna och kommunicera med routern, vilket minskar den tid de spenderar i ett aktivt tillstånd. Detta leder till energibesparingar för batteridrivna enheter som smartphones och IoT-enheter, samt en mer organiserad och effektiv hantering av nätverkstrafiken. TWT är särskilt användbart i trånga Wi-Fi-miljöer med flera enheter, eftersom det bidrar till att minska konkurrens och överbelastning.

Vad är betydelsen av OFDMA i WiFi 6?

OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) är en viktig funktion i Wi-Fi 6 (802.11ax), eftersom den möjliggör effektivare och samtidig dataöverföring till flera enheter. Till skillnad från tidigare Wi-Fi-standarder, som ofta hade problem i trånga miljöer med många anslutna enheter, delar OFDMA upp den tillgängliga kanalbandbredden i mindre underkanaler. Detta gör det möjligt för routern att stödja flera enheter samtidigt genom att tilldela en del av underkanalerna till varje enhet. Den här tekniken förbättrar nätverkets totala effektivitet och prestanda avsevärt, vilket gör Wi-Fi 6 bättre rustat för att hantera kraven från moderna hem och företag med många uppkopplade enheter.

Vilka företag tillverkar WiFi 6-routrar?

Många företag tillverkar Wi-Fi 6-routrar, inklusive branschledare som t.ex:

 • Asus

 • Netgear

 • TP-Link

 • Linksys

 • Cisco

 • D-Länk

 • Huawei

 • Xiaomi

Dessa företag erbjuder en rad olika modeller av Wi-Fi-router 6 med olika funktioner och priser för att tillgodose olika behov.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *