Konfiguracja rejestratora IP

Konfiguracja rejestratora IP

Jak należy skonfigurować rejestrator IP po jego zakupie i podłączeniu do sieci?

Aby skonfigurować rejestrator IP po jego zakupie i podłączeniu do sieci, należy postępować według poniższych kroków na przykładzie rejestratora Hikvision:

 • Podłącz rejestrator IP do sieci za pomocą kabla Ethernet.
 • Podłącz monitor kablem HDMI i mysz do gniazda USB rejestratora.
 • Podłącz zasilacz do rejestratora IP.
 • Po uruchomieniu się  rejestrator zapyta się nas o język następnie  zostanie wyświetlone okno logowania. Przy pierwszym uruchomieniu musisz podać nowe hasło dostępu do rejestratora IP. Hasło musi posiadać minimum 8 do 16 znaków co najmniej dwóch rodzajów(np. litery i cyfry). Nazwa użytkownika  to standardowo admin. Można podać też odrazu hasło jakie zostanie przypisane do kamer podczas aktywacji. Warto też podać adres email na wypadek utraty hasła. Wciskamy Aktywuj. Po tej czynności możemy podać wzór odblokowujący lub go pominąć. Następnie ustawiamy strefę czasową, datę i godzinę. Kolejnym krokiem jest ustalenie adresu sieciowego. Jeżeli nie jesteśmy pewni w jakiej sieci znajduje się rejestrator możemy zostawić ustawienia domyślne DHCP i Automatyczne pozyskiwanie serwera Domen. W kolenym oknie zaznaczamy opcję Włącz jest uruchomienie chmury Hik-Connect i możliwości korzystania z aplikacji mobilnych. W następnych oknach możemy dać Dalej. Po tych czynnościach możesz rozpocząć konfigurację urządzenia. Możesz m.in. dodać kamery, zmienić ustawienia kamer, ustawienia alarmu i inne opcje zależne od modelu i wersji oprogramowania rejestratora IP.
 • Po zakończeniu konfiguracji rejestratora IP, zapisz ustawienia. Rejestrator IP jest teraz gotowy do użytku.

Ważne: przed rozpoczęciem konfiguracji rejestratora IP upewnij się, że masz dostęp do instrukcji obsługi urządzenia oraz że masz pod ręką niezbędne narzędzia, takie jak kable Ethernet i zasilacz. Konfiguracja rejestratora IP może wymagać pewnej wiedzy technicznej i niektóre opcje mogą być skomplikowane, dlatego warto mieć pod ręką instrukcję obsługi, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Open this in UX Builder to add and edit content

Jakie informacje należy podać podczas konfiguracji rejestratora IP, takie jak adres IP, hasło itp.?

Podczas konfiguracji rejestratora IP może być wymagane podanie następujących informacji:

 • Adres IP: adres IP rejestratora IP jest potrzebny do połączenia się z urządzeniem za pomocą przeglądarki internetowej. W przypadku łączenia się lokalnie z rejestratorem za pomocą Przeglądarki internetowej, powinniśmy ustawić stały adres IP .
 • Nazwa użytkownika i hasło: nazwa użytkownika i hasło są potrzebne do zalogowania się do rejestratora IP. Nazwa użytkownika i hasło są zazwyczaj ustalane podczas pierwszego uruchomienia. Hasło administratora można też zmieniać później. Istnieje też możliwość dodawania nowych użytkowników i ustalania ich uprawnień.
 • Ustawienia sieci: podczas konfiguracji rejestratora IP możesz skonfigurować ustawienia sieci, takie jak adres IP, maskę podsieci, bramę domyślną i serwer DNS.
 • Ustawienia kamer: podczas konfiguracji rejestratora IP możesz skonfigurować ustawienia kamer, takie jak adres IP kamer, nazwa kamer, rozdzielczość i kompresja obrazu. W przypadku łączenia się lokalnie z rejestratorem za pomocą Przeglądarki internetowej, powinniśmy ustawić stały adres IP .
 • Ustawienia alarmu: podczas konfiguracji rejestratora IP możesz skonfigurować ustawienia alarmu, takie jak rodzaje zdarzeń, które mogą wywołać alarm, sposób powiadamiania o zdarzeniach alarmowych i inne opcje zależne od modelu rejestratora IP.
 • Inne ustawienia: w zależności od modelu rejestratora IP, mogą być dostępne inne opcje konfiguracji, takie jak ustawienia powiadomień e-mail, ustawienia uprawnień dostępu i inne.

Ważne: przed rozpoczęciem konfiguracji rejestratora IP upewnij się, że masz dostęp do instrukcji obsługi urządzenia oraz że masz pod ręką niezbędne narzędzia, takie jak kable Ethernet i zasilacz.

Open this in UX Builder to add and edit content

Czy trzeba skonfigurować każdy kamerę osobno, czy też można skonfigurować wszystkie naraz za pomocą rejestratora IP?

W zależności od modelu rejestratora IP i kamer, możliwe są różne sposoby konfiguracji kamer.

W przypadku niektórych modeli rejestratorów IP i kamer możliwe jest skonfigurowanie wszystkich kamer naraz za pomocą rejestratora IP. W tym przypadku konfiguracja kamer odbywa się przez interfejs rejestratora IP, a kamery są podłączone do rejestratora za pomocą kabli Ethernet. W takim przypadku rejestrator sam wyszuka kamery IP i zainstaluje je za pomocą opcji Plug&Play. 

Innym sposobem jest konfiguracja każdej kamery osobno. W tym przypadku każda kamera posiada własny adres IP, który należy wprowadzić, aby połączyć się z kamerą za pomocą przeglądarki internetowej. Następnie należy wprowadzić odpowiednie ustawienia dla każdej kamery, takie jak nazwa kamery, rozdzielczość i inne opcje zależne od modelu kamer.

Warto zaznaczyć, że konfiguracja każdej kamery osobno może być czasochłonna, szczególnie w przypadku dużej liczby kamer. Dlatego skonfigurowanie wszystkich kamer naraz za pomocą rejestratora IP może być wygodniejsze i szybsze.

Jak należy skonfigurować rejestrator IP, aby był dostępny zdalnie za pośrednictwem sieci lokalnej lub Internetu?

Aby skonfigurować rejestrator IP w taki sposób, aby był dostępny zdalnie za pośrednictwem sieci lokalnej lub Internetu, należy postępować według poniższych kroków:

 • Należy zalogować się do rejestratora. 
 • Wejść w ustawienia sieci. 
 • Ustawić stały adres IP.
 • Wejść w ustawienia P2P i uruchomić obsługę chmury producenta

Po tych czynnościach możemy łączyć się z rejestratorem lokalnie za pomocą przeglądarki internetowej po ustalonym stałym adresie IP lub zdalnie za pomocą aplikacji mobilnej i dedykowanemu oprogramowaniu dzięki uruchomionej chmurze internetowej. 

Jakie opcje konfiguracyjne są dostępne w rejestratorze IP, takie jak ustawienia jakości obrazu, kompresji itp.?

Opcje konfiguracyjne dostępne w rejestratorze IP mogą różnić się w zależności od modelu rejestratora IP. Poniżej przedstawiono przykłady opcji konfiguracyjnych, które mogą być dostępne w rejestratorze IP:

 • Ustawienia jakości obrazu: opcje te mogą obejmować ustawienia rozdzielczości, jakości obrazu i inne parametry wpływające na jakość obrazu wyświetlanego z kamer.
 • Kompresja obrazu: opcje te mogą obejmować ustawienia dotyczące formatu kompresji obrazu, takie jak H.264, H.265 lub inne, oraz stopnia kompresji obrazu.
 • Ustawienia alarmu: opcje te mogą obejmować ustawienia rodzajów zdarzeń, które mogą wywołać alarm, sposób powiadamiania o zdarzeniach alarmowych oraz inne opcje zależne od modelu rejestratora IP.
 • Ustawienia powiadomień PUSH i e-mail: opcje te mogą obejmować ustawienia dotyczące wysyłania powiadomień e-mail w przypadku zdarzeń alarmowych lub innych zdarzeń.
 • Ustawienia uprawnień dostępu: opcje te mogą obejmować ustawienia dotyczące tworzenia i zarządzania kontami użytkowników oraz udzielania im dostępu do rejestratora IP i jego funkcji.
 • Inne ustawienia: w zależności od modelu rejestratora IP, mogą być dostępne inne opcje konfiguracji

Open this in UX Builder to add and edit content

Czy istnieją jakieś zalecenia dotyczące konfiguracji rejestratora IP, aby zapewnić optymalną wydajność systemu monitoringu IP?

Tak, istnieją pewne zalecenia dotyczące konfiguracji rejestratora IP, które mogą pomóc zapewnić optymalną wydajność systemu monitoringu IP. Oto kilka wskazówek:

 • Upewnij się, że rejestrator IP jest podłączony do sieci za pośrednictwem wystarczająco szybkiego łącza internetowego, aby zapewnić płynne przesyłanie obrazu z kamer.
 • Skonfiguruj rozdzielczość i jakość obrazu w odpowiedni sposób, aby zapewnić wystarczającą jakość obrazu, ale jednocześnie nie obciążać zbytnio sieci ani rejestratora IP.
 • Wybierz odpowiedni format kompresji obrazu i stopień kompresji, ilość klatek na sekundę aby zapewnić płynne przesyłanie obrazu z kamer oraz oszczędność miejsca na dysku twardym rejestratora IP.
 • Upewnij się, że rejestrator IP ma wystarczającą moc obliczeniową Bitrate wejściowy i wyjściowy, aby zapewnić płynną obsługę wszystkich kamer i funkcji.
 • Skonfiguruj ustawienia sieci w taki sposób, aby zapewnić stabilne połączenie z rejestratorem IP zarówno z sieci lokalnej, jak i z Internetu.
 • Upewnij się, że rejestrator IP ma wystarczającą pojemność dysku twardego, aby zapewnić odpowiednią ilość miejsca na przechowywanie nagrań z kamer.
 • Skonfiguruj ustawienia alarmu w taki sposób, aby w razie potrzeby szybko reagować na zdarzenia alarmowe.
 • Skonfiguruj ustawienia powiadomień e-mail i Push.

Czy istnieją narzędzia lub aplikacje, które ułatwiają konfigurację rejestratora IP?

Tak, istnieją różne narzędzia i aplikacje, które mogą ułatwić konfigurację rejestratora IP. Oto kilka opcji, które można rozważyć:

 • Instrukcje obsługi i oprogramowanie dołączone do rejestratora IP: Wiele rejestratorów IP ma instrukcje obsługi lub oprogramowanie, które umożliwia łatwe skonfigurowanie urządzenia. Zazwyczaj można je znaleźć na stronie internetowej producenta lub na nośniku dostarczonym z urządzeniem.
 • Oprogramowanie do zarządzania rejestratorami IP: Można skorzystać z oprogramowania do zarządzania rejestratorami IP, które umożliwia konfigurację i zarządzanie wieloma rejestratorami IP jednocześnie. Oprogramowanie takie może umożliwić również wyświetlanie obrazów z kamer na jednym ekranie, udostępnianie obrazów z kamer zdalnie oraz zapisywanie i przeglądanie nagrań z kamer. Takie oprogramowanie posiada każdy producent np. iVMS-4200 Hikvision, SmartPSS Dahua, BCS Line, uCMS Kenik.
 • Aplikacje mobilne: Wiele rejestratorów IP ma również aplikacje mobilne, które umożliwiają konfigurację i zarządzanie urządzeniem za pomocą smartfona lub tabletu.
 • Narzędzia online: Można skorzystać z narzędzi online, które umożliwiają konfigurację rejestratorów IP za pomocą przeglądarki internetowej.

Czy rejestrator IP może być skonfigurowany do automatycznego wysyłania alertów lub powiadomień o niektórych zdarzeniach, takich jak ruch w obszarze monitorowanym lub awaria urządzenia?

Tak, wiele rejestratorów IP może być skonfigurowanych do automatycznego wysyłania alertów lub powiadomień o niektórych zdarzeniach. Oto kilka przykładów takich zdarzeń:

 • Ruch w obszarze monitorowanym: Można skonfigurować rejestrator IP tak, aby wysyłał alert lub powiadomienie, gdy w obszarze monitorowanym pojawi się człowiek lub samochód. Można również skonfigurować rejestrator tak, aby ignorował ruch w niektórych obszarach lub o niektórych porach dnia.
 • Awaria urządzenia: Rejestrator IP może być skonfigurowany tak, aby wysyłał powiadomienie, gdy dojdzie do awarii kamery lub innego urządzenia.
 • Nieautoryzowane dostępy: Można skonfigurować rejestrator IP tak, aby wysyłał alert lub powiadomienie, gdy ktoś próbuje uzyskać nieautoryzowany dostęp do systemu.
 • Zdarzenia zapisane w rejestratorze: Można skonfigurować rejestrator IP tak, aby wysyłał powiadomienie o niektórych zdarzeniach, które są zapisywane w rejestratorze, np. o włamaniu lub o pożarze.

Aby skonfigurować rejestrator IP do automatycznego wysyłania alertów lub powiadomień o niektórych zdarzeniach, należy zazwyczaj skorzystać z oprogramowania do zarządzania rejestratorem lub z aplikacji mobilnej. Instrukcje konfiguracji powinny być dostępne w instrukcji obsługi lub na stronie internetowej producenta.

Czy rejestrator IP może być skonfigurowany do współpracy z innymi urządzeniami, takimi jak centrale alarmowe lub inteligentne systemy domowe?

Tak, wiele rejestratorów IP może być skonfigurowanych do współpracy z innymi urządzeniami, takimi jak centrale alarmowe lub inteligentne systemy domowe. Oto kilka przykładów sposobów, w jakie rejestrator IP może być połączony z innymi urządzeniami:

 • Protokoły sieciowe: Wiele rejestratorów IP obsługuje różne protokoły sieciowe, takie jak TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP i inne, co umożliwia im komunikowanie się z innymi urządzeniami sieciowymi. Dzięki temu rejestrator IP może być skonfigurowany do wysyłania alertów lub powiadomień do centralki alarmowej lub innego urządzenia, gdy zostanie wykryte niektóre zdarzenie.
 • Interfejsy API: Wiele rejestratorów IP posiada interfejsy API (Application Programming Interface), które umożliwiają im współpracę z innymi urządzeniami poprzez udostępnienie określonych funkcji i danych. Dzięki temu rejestrator IP może być połączony z inteligentnym systemem domowym lub innym urządzeniem, które może korzystać z tych funkcji i danych.
 • Połączenie przewodowe lub bezprzewodowe: Rejestrator IP może być połączony z innymi urządzeniami za pomocą połączenia przewodowego (np. Ethernet) lub bezprzewodowego (np. Wi-Fi).

Aby skonfigurować rejestrator IP do współpracy z innymi urządzeniami, należy zazwyczaj skorzystać z oprogramowania do zarządzania rejestratorem lub z aplikacji mobilnej. Instrukcje konfiguracji powinny być dostępne w instrukcji obsługi lub na stronie internetowej producenta. Pamiętaj, że aby rejestrator IP mógł współpracować z innymi urządzeniami, oba urządzenia muszą obsługiwać taki sam protokół sieciowy lub interfejs API.

Czy rejestrator IP oferuje opcje tworzenia raportów lub zestawień na temat aktywności systemu monitorowania wizyjnego?

Tak, wiele rejestratorów IP oferuje opcje tworzenia raportów lub zestawień na temat aktywności systemu monitorowania wizyjnego. Oto kilka przykładów informacji, które mogą być zawarte w takich raportach lub zestawieniach:

 • Aktywność kamer: Możliwe jest tworzenie raportów lub zestawień, które pokazują, które kamery były aktywne w danym okresie czasu lub w jakiej częstotliwości były aktywne. Można również tworzyć raporty lub zestawienia, które pokazują, jak długo trwały niektóre zdarzenia, takie jak włamania lub pożary.
 • Nieautoryzowane dostępy: Możliwe jest tworzenie raportów lub zestawień, które pokazują, ile razy ktoś próbował uzyskać nieautoryzowany dostęp do systemu w danym okresie czasu oraz kto to był.
 • Zdarzenia: Możliwe jest tworzenie raportów lub zestawień, które pokazują, ile razy wystąpiły określone zdarzenia, takie jak włamania lub pożary, w danym okresie czasu.
 • Przeglądanie nagrań: Możliwe jest tworzenie raportów lub zestawień, które pokazują, ile razy ktoś przeglądał nagrania z kamer w danym okresie czasu oraz jakie nagrania były przeglądane.

Aby tworzyć raporty lub zestawienia na temat aktywności systemu monitorowania wizyjnego, należy zazwyczaj skorzystać z oprogramowania do zarządzania rejestratorem lub z aplikacji mobilnej. Instrukcje tworzenia raportów lub zestawień powinny być dostępne w instrukcji obsługi lub na stronie internetowej producenta.

Sprawdź nasz ranking TOP 10 kamer IP w 2023 roku!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *