Instalacje teletechniczne – niskoprądowe

Instalacje teletechniczne, niskoprądowe to sieci, które przesyłają sygnały niskoprądowe dlatego też często nazywane są jako instalacje słaboprądowe. Do instalacji teletechnicznych zalicza się systemy radiowe, nagłośnienia ,telewizyjne, systemy sygnalizacji pożarów, systemy alarmowe, kontroli dostępu, przyzywowe, sygnalizacyjne, telefonię, a także instalacje okablowania strukturalnego (LAN).

Systemy telekomunikacyjne są istotną częścią każdej firmy. Dzięki nim pracownicy mogą komunikować się ze sobą i z klientami na wiele sposobów.

Teletechnika

Instalacje niskoprądowe

Dziedzina techniki, zajmująca się praktycznym zastosowaniem telekomunikacji – dotyczy zagadnień związanych z produkcjąprojektowaniemwykonawstwem i utrzymaniem sieci, urządzeń i systemów teletechnicznych (telekomunikacyjnych). https://pl.wikipedia.org/wiki/Teletechnika

Teletechnika lub inaczej system telekomunikacyjny to sieć urządzeń, które przesyłają sygnały o niskim natężeniu prądu. Mogą to być systemy radiowe, systemy dźwiękowe, systemy telewizyjne, systemy sygnalizacji pożaru, systemy alarmowe, systemy kontroli dostępu, przyzywowe, sygnalizacyjne, telefoniczne oraz systemy okablowania strukturalnego (LAN).

Systemy telekomunikacyjne są ważną częścią każdej firmy. Dzięki nim pracownicy mogą komunikować się ze sobą i z klientami na wiele sposobów. Istnieje wiele różnych typów systemów telekomunikacyjnych, a to, który z nich jest odpowiedni dla danej firmy, zależy od jej specyficznych potrzeb

Jeśli jesteś jeśli szukasz nowego systemu telekomunikacyjnego lub chcesz uaktualnić stary, powinieneś skontaktować się ze specjalistą ds. telekomunikacji. Pomoże on wybrać odpowiedni system i prawidłowo go zainstalować.

Teletechnika dzieli się na wiele różnych typów systemów telekomunikacyjnych, a każdy z nich ma swoje zalety i wady. Oto niektóre z najczęściej spotykanych:

Kontakt

Instalacje teletechniczne montaż

Przede wszystkim instalacja teletechniczna powinna być wykonywana przez wyspecjalizowane firmy działające w branży.

Proces instalowania infrastruktury telekomunikacyjnej w budynku obejmuje elementy transmisyjne, w tym kable i przewody wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi. Instalacja systemu telekomunikacyjnego rozpoczyna się od fazy zapoznania się z projektem wykonawczym. Projektant tworzy rysunki i schematy, które pokazują, jak system zostanie zainstalowany.

Proces instalacji rozpoczyna się zwykle w piwnicy lub w przestrzeni międzypiętrowej budynku. To właśnie tam zostanie poprowadzona większość kabli i przewodów. Kable są zwykle prowadzone wzdłuż ścian i sufitów, ale mogą być również prowadzone w rurach i kanałach kablowych.

Po zainstalowaniu kabli można przystąpić do montażu urządzeń telekomunikacyjnych. Obejmuje to szafy, stojaki i inny sprzęt. Ostatnim krokiem jest przetestowanie systemu i upewnienie się, że działa on prawidłowo.

Po zainstalowaniu kabli można przystąpić do montażu urządzeń telekomunikacyjnych. Obejmuje to szafy, stojaki i inny sprzęt. Ostatnim krokiem jest przetestowanie systemu i upewnienie się, że działa on prawidłowo.

Kontakt

Instalacje elektryczne i teletechniczne

W budynkach są regulowane przez różne normy. Najważniejszą normą dotyczącą instalacji teletechnicznych jest seria IEC 60 364-, która obejmuje następujące części:

-IEC 60 364-0: Część ogólna

-IEC 60 364- Część: Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe

-IEC 60 364- Część: Rozdzielnice i sterownice średniego napięcia

-IEC 60 364- Część: Rozdzielnice i sterownice wysokiego napięcia

-IEC 60 364- Część: Rozdzielnice elektroenergetyczne

-IEC 60 364- Część: Ochrona przeciwprzepięciowa urządzeń niskiego napięcia

Jeżeli planujesz zainstalować lub zaprojektować system telekomunikacyjny, ważne jest, aby należy zapoznać się z tymi normami. Pomogą one zapewnić, że sieć teletechniczna spełnia wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wydajności.

Najważniejsze jest aby system okablowania teletechnicznego tworzył niezależną instalację. Był układany oddzielnych kanałach lub przynajmniej oddzielony przegrodą montowana w korycie. Systemy teletechniczne są wrażliwe na pole elektromagnetyczne wydzielane przez okablowanie instalacji elektrycznej. Szczególnie dużej mocy. Z tego powodu instalacje elektryczne i teletechniczne powinny być od siebie jak najbardziej oddalone. Minimalna odległość między nimi powinna wynosić co najmniej 0,50 m. Jeżeli nie jest to możliwe, kanały, w których są one zainstalowane, powinny być wykonane z metalu lub innego materiału przewodzącego prąd elektryczny.

Podczas instalowania okablowania telekomunikacyjnego należy zwrócić uwagę na chronić je przed uszkodzeniem. Sieć teletechniczna powinna być zainstalowana w taki sposób, aby nie była narażona na uszkodzenia przez pracowników lub sprzęt. Należy je również chronić przed gryzoniami i innymi szkodnikami.

Istnieje wiele różnych typów systemów telekomunikacyjnych, z których każdy najlepiej nadaje się do określonego rodzaju budynków. Aby wybrać odpowiedni system, należy zrozumieć swoje potrzeby. Należy także upewnić się, że system będzie w stanie obsłużyć spodziewanego ruchu. Aby zaprojektować systemy teletechniczne, należy zrozumieć następujące pojęcia:

-Topologia sieci

-Rodzaje obwodów

-Obwody przełączane lub dedykowane

-Protokoły

-Media

Po zapoznaniu się z tymi pojęciami można przystąpić do projektowania systemu.

Projektowanie systemu telekomunikacyjnego

Proces projektowania systemu telekomunikacyjnego rozpoczyna się od zrozumienia potrzeb

Proces projektowania systemu telekomunikacyjnego jest bardziej złożony niż jego instalacja. Wymaga zrozumienia potrzeb użytkownika, a następnie wybrania odpowiedniego typu systemu dla jego firmy. Należy także upewnić się, że system będzie w stanie obsłużyć spodziewanego ruchu.

Po zapoznaniu się z tymi pojęciami można przystąpić do projektowania systemu. Pierwszym krokiem jest podjęcie decyzji, co rodzaj systemu, którego potrzebujesz. Istnieje wiele różnych typów systemów telekomunikacyjnych, a każdy z nich najlepiej nadaje się do określonego rodzaju działalności. Następnie należy określić liczbę obwodów, które będą potrzebne. Obwód to połączenie między dwoma punktami. Należy także wybrać typ obwodu: bytowy lub dedykowany. Obwody bytowe mogą mogą być używane przez każdego, kto ich potrzebuje, natomiast obwody dedykowane są zarezerwowane dla konkretnego użytkownika.

Kolejnym krokiem jest wybór rodzaju potrzebnego sprzętu. Obejmuje to szafy, stojaki i inny sprzęt. Należy również zdecydować o układzie systemu. Czy będzie on scentralizowany czy zdecentralizowany? Jak będą poprowadzone kable?

Zasady projektowania systemów teletechnicznych

Celem jest maksymalne wykorzystanie posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej przy jednoczesnej możliwości jej rozbudowy w przyszłości. Punkty kolokacji przewodów i urządzeń telekomunikacyjnych muszą być przygotowane w taki sposób, aby umożliwić instalację nowej infrastruktury telekomunikacyjnej, takiej jak anteny, kable i urządzenia, przez cały okres eksploatacji budynku bez naruszania jego konstrukcji. Ponieważ technologia rozwija się w zawrotnym tempie, musimy mieć świadomość, że obecne rozwiązania telekomunikacyjne mogą w pewnym momencie stać się przestarzałe. Należy zapewnić połączenia między jej elementami, tak aby bez problemu można było ułożyć dodatkowe okablowanie przy wykorzystaniu isniejącej infrastruktury systemu koryt i kanałów.

Firma teletechniczna zatrudniona do wykonania instalacji systemów teletechnicznych, powinna posiadać odpowiednie certyfikaty i kwalifikacje- co gwarantuje bezpieczeństwo i odpowiednią jakość instalacji.

Jakie elementy wchodzą w skład infrastruktury teletechnicznej?

Infrastruktura telekomunikacyjna to termin określający wszystkie urządzenia podłączone do systemu komunikacyjnego budynku. telefon, internet, sytem alarmowy czy instalacja telewizyjna to przykłady infrastruktury telekomunikacyjnej. Wygląda na to, że jest tego naprawdę dużo! Dobra infrastruktura telekomunikacyjna zapewnia większe bezpieczeństwo, wydajność i łatwość użytkowania.

Od budowy infrastruktury teletechnicznej uzależniony jest sposób przekazywania danych.

Jakie są najważniejsze elementy takiej sieci?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że jest to system kanałów kablowych, które mogą znajdować się nad sufitem lub pod podłogą (często nazywanym podłogą techniczną) to infrastuktura okablowania poziomego. Szachty i kanały umieszczone między pionowymi poziomami to infrastuktura pionowa. Do budowy konstrukcji wykorzystuje się korytka kablowe i rury.

Dodatkowo stosowane są mikrokanały, składające się z korytek,rur i peszli o małych średnicach. Kable miedziane lub światłowodowe są podstawowymi elementemi infrastruktury telekomunikacyjnej. Infrastruktura teletechniczna to też takie elementy jak szafy, szafki i słupki – tam umieszcza się elementy aktywne i pasywne okablowania struktualnego. Aktywne to switche, wzmacniacze, centralki,zasilacze a pasywne to patchpanele, łącznice ,crosownice i wiele innych elementów.

Instalacje teletechniczne w domu jednorodzinnym

Instalacje teletechniczne w domu jednorodzinnym składają się najczęściej z instalacji alarmowowej, kamer monitoringu telewizji satelitarnej i naziemnej (dvb-t), komputerowej ,domofonowej i coraz częściej ze smart home(inteligentny budynek). Najważniejsze jest, aby całość była połączona instalacją okablowania strukturalnego, która ułatwi podłączenie wszystkich urządzeń. Pamiętaj, że jakość kabli i ich prawidłowa instalacja gwarantują niezawodne działanie całego systemu przez wiele lat.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące projektowania lub instalacji infrastruktury telekomunikacyjnej, skontaktuj się z nami.

Instalacje teletechniczne w budynkach wielorodzinnych

W przypadku instalacji w budynkach wielorodzinnych sytuacja jest bardziej skomplikowana.

Instalacja w budynkach wielorodzinnych powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 6 listopada 2012 r. z Dziennika Ustaw (Dz. U. Nr 0, poz 1289) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20120001289.

Głównym celem tej zmiany była zmiana dotychczasowych, bardzo ogólnych przepisów dotyczących instalacji telekomunikacyjnych w obiektach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. Brak jasnych standardów powodował szereg problemów, w tym ograniczenia w dostępie do szerokopasmowego Internetu, ograniczenia w dostępie do programów telewizji naziemnej i satelitarnej oraz nieprawidłowo wykonane i źle działające instalacje audiowizualne.

Wobec powyższych problemów rozporządzenie przewiduje szereg zmian dotyczących budowy wybranych instalacji teletechnicznych (instalacja telewizyjna, LAN oraz domofonowa) w budynkach zamieszkania zbiorowego.

W przypadku nowo budowanych budynków wielorodzinnych, nowelizacja rozporządzenia wprowadza obowiązek:

Podstawowe elementy budowanej instalacji telekomunikacyjnej

Podstawowa budynkowa instalacja teletechniczna w domach wielorodzinnych powinna składać się z następujących elementów:

  • W przypadku instalacji okablowania budynków i sieci publicznej istnieje jeden punkt kontaktowy (PS-T) dla wszystkich typów rozwiązań sieciowych.

  • budynkowe okablowanie światłowodowe – co najmniej 2 włókna jednomodowe,

  • budynkowe okablowanie symetryczne – co najmniej 2 kable UTP kat.5,

  • antenowa instalacja zbiorowa do odbioru TV satelitarnej i naziemnej (z zastosowaniem 2 kabli współosiowych lub 2 włókien światłowodowych jednomodowych),

  • wejściowej instalacji dzwonkowej lub domofonowej,

  • sygnalizacja alarmowo-przyzywowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

  • telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa (TSM) w każdym mieszkaniu.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem każdy lokal mieszkalny musi mieć co najmniej dwa tory okablowania. Ma to na celu uniknięcie całkowitej utraty dostępu do programów telewizyjnych i Internetu w przypadku uszkodzenia jednej z torów okablowania.

Należy zauważyć, że rozporządzenie reguluje jedynie zasady wykonywania instalacji do tzw. telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej (TSM), natomiast rozmieszczenie instalacji teletechnicznej w mieszkaniu pozostawia się do uznania właściciela mieszkania i zależy ono od wymagań i potrzeb klienta.

Teletechnika to jedna z najszybciej rozwijających się branży. Stale rosnąca liczba urządzeń telekomunikacyjnych oraz rosnące zapotrzebowanie na nowe usługi powodują konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji i aktualizowania własnej wiedzy.

Planując instalację systemu telekomunikacyjnego w swoim domu lub biurze, warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która zaprojektuje i wykona projekt, uwzględniając wszystkie aspekty związane z instalacją .

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w instalowaniu i projektowaniu systemów telekomunikacyjnych. Oferujemy kompleksowe usługi w tym zakresie, począwszy od analizy potrzeb klienta, poprzez dobór odpowiednich rozwiązań, aż po ich realizację.

Gwarantujemy wysoką jakość wykonania i użytych materiałów. Nasz zespół składa się z doświadczonych fachowców, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje i umiejętności.

Kontakt

Jesteś w dobrych rękach!

Co sądzą on nas nasi klienci i kto znajduje się w ich gronie

Praca wykonana bardzo profesjonalnie i estetycznie.

Firma wykonała usługę bardzo sprawnie, sprzęt spełnia wszystkie oczekiwania. Polecam.

Profesjonalna firma. Bardzo kompetentne doradztwo oraz dobór materiałów.

Bardzo polecam i w przyszłości będę korzystał z ich usług.

Instalacje teletechniczne
monitoring
Instalacje teletechniczne

Nasze ostatnie realizacje instalacji teletechnicznych

Wieloletnie doświadczenie,  pozwala poszerzać nam nasze portfolio we współpracy z naszymi zaufanymi klientami.

Jesteśmy zainteresowani poszerzaniem grona naszych klientów.

Skupiamy się na współpracy z inwestorami jak i indywidualnymi klientami.

Magazyn Łódź 3

System alarmowy, kontrola dostępu, monitoring.

Magazyn Łódź 4 Pabianice

System alarmowy, kontrola dostępu, monitoring.

Nowy Szpital Powiatowy w Żywcu

System alarmowy, kontrola dostępu, monitoring, okablowanie strukturalne, system przyzywowy.

Stradivarius, Zara, Bonarka Kraków

System alarmowy, kontrola dostępu, monitoring.

Pare Faktów

Działając na rynku od 2011r. mamy na koncie.

300

Sklepów odzieżowych

+50

Odwiedzonych miast w całej Polsce i Niemczech.

10

Stałych współprac z firmami

1000

Zadowolonych klientów idnywidualnych

Najnowsze posty na blogu!

Budujemy swoją opinie jako eksperta w branży edukując zainteresowanych naszą pracą.

Bez kategorii

Systemy Ppoż

1. Czym są systemy ppoż? Systemy ppoż – systemy przeciwpożarowe System ppoż to systemy sygnalizacji [...]

Bez kategorii

Kamery bezpieczeństwa i ich rodzaje

W dobie rosnących zagrożeń zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej, odpowiednie systemy monitoringu mogą [...]

Bez kategorii

Czy inteligentne oświetlenie zabezpieczy twój dom?

Inteligentne oświetlenie rozjaśnia Twój dom i sprawia, że ​​życie jest wygodniejsze? Ale to także łatwy [...]

Bez kategorii

Blog – IDG – Instalacje Zabezpieczeń!

Na czym skupia się nasz blog? Nasz Blog opisuje nasze usługi jako zajmującej się systemami [...]

Darmowa wycena.